Tugaki O Tokelau

Back
0:00 / 0:00

Tugaki O Tokelau

Episode Playlist
Tugaki O Tokelau-07-08-2020( 1:58:37)       
Episode Information

Published: 8/8/2020 2:10:54 PM
Tugaki O Tokelau-06-08-2020( 1:57:42)       
Episode Information

Published: 8/7/2020 12:54:58 PM
Tugaki O Tokelau-31-07-2020( 1:58:40)       
Episode Information

Published: 8/1/2020 2:27:57 PM
Tugaki O Tokelau-30-07-2020( 1:56:32)       
Episode Information

Published: 7/31/2020 1:14:23 PM
Tugaki O Tokelau-23-07-2020( 1:57:34)       
Episode Information

Published: 7/24/2020 2:11:40 PM
Tugaki O Tokelau-09-07-2020( 1:58:0)       
Episode Information

Published: 7/10/2020 2:23:11 PM

If you are interested in the Tokelau language and culture then tune into Tugaki O Tokelau, every week for news, community notices, music, and discussions in the Tokelau language. I vaiaho takitahi fakalogo ki na tala, muhika, fakaaliga, talanoaga o matakupu vakevake, alofaaga ma fautuaga. Manatua, na aoauli ote aho Tofi ite 1pm-2pm, He Tifa Ola. ite afiafi mai te 9pm-11pm ite po. Aho Falaile 10pm- kite vaelua po. Mapu mai kite Tugaki o Tokelau 106.1FM Ueligitone Access Radio.


Host: Tugaki O Tokelau
Produced By: Tugaki O Tokelau
Language: Tokelauan
Category: Ethnic Voices
Programme Website
Play Latest Episode
Podcast Link

Access Radio Wellington Website
See More Programmes From Access Radio Wellington All accessmedia.nz Programmes