Tugaki O Tokelau

Back
0:00 / 0:00

Tugaki O Tokelau

Episode Playlist
Tugaki O Tokelau-23-10-2020( 1:56:43)       
Episode Information

Published: 10/27/2020 2:40:14 PM
Tugaki O Tokelau-22-10-2020( 1:57:39)       
Episode Information

Published: 10/27/2020 2:21:11 PM
Tugaki O Tokelau-16-10-2020( 1:56:15)       
Episode Information

Published: 10/17/2020 2:53:32 PM
Tugaki O Tokelau-15-10-2020( 1:55:38)       
Episode Information

Published: 10/16/2020 1:07:53 PM
Tugaki O Tokelau-08-10-2020( 1:57:58)       
Episode Information

Published: 10/12/2020 12:05:28 PM
Tugaki O Tokelau-09-10-2020( 1:56:17)       
Episode Information

Published: 10/10/2020 11:43:45 AM
Tugaki O Tokelau-01-10-2020( 1:57:43)       
Episode Information

Published: 10/2/2020 3:06:53 PM
Tugaki O Tokelau-25-09-2020( 1:58:33)       
Episode Information

Published: 9/26/2020 3:06:40 PM
Tugaki O Tokelau-24-09-2020( 1:57:35)       
Episode Information

Published: 9/25/2020 12:52:45 PM

If you are interested in the Tokelau language and culture then tune into Tugaki O Tokelau, every week for news, community notices, music, and discussions in the Tokelau language. I vaiaho takitahi fakalogo ki na tala, muhika, fakaaliga, talanoaga o matakupu vakevake, alofaaga ma fautuaga. Manatua, na aoauli ote aho Tofi ite 1pm-2pm, He Tifa Ola. ite afiafi mai te 9pm-11pm ite po. Aho Falaile 10pm- kite vaelua po. Mapu mai kite Tugaki o Tokelau 106.1FM Ueligitone Access Radio.


Host: Tugaki O Tokelau
Produced By: Tugaki O Tokelau
Language: Tokelauan
Category: Ethnic Voices
Programme Website
Play Latest Episode
Podcast Link

Access Radio Wellington Website
See More Programmes From Access Radio Wellington All accessmedia.nz Programmes