0:00 / 0:00

Fa'atauaina o Aiga

Episode Playlist
Fa'atauaina o Aiga - Covid 19 Encouragement( 0:55:26)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 6/5/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 29 May( 0:55:10)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 5/29/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 22 May( 0:57:48)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 5/22/2020 1:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Encouraging Families( 0:55:13)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family" with Lupe
Published: 5/1/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Focus on the Family( 0:55:9)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 4/24/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Marriage Issues( 0:54:38)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 4/17/2020 1:14:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Stories for Families( 1:0:14)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 3/27/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Songs for Families( 0:55:15)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 3/20/2020 2:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - The Coronavirus( 0:58:32)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 3/13/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - A dedication to Lupe and Tu'ulua( 0:56:48)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 3/6/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Songs for Families( 0:55:6)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family" with Pita and Tagisia
Published: 2/21/2020 2:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - How's the beginning of 2020 ( 0:56:1)       
Episode Information
With Pita and Tagisia
Published: 2/14/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Run the Race( 0:53:25)       
Episode Information
Stay the Course - Lupe's last programme
Published: 2/7/2020 2:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Roles of husbands( 0:57:53)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 1/31/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - New Year( 0:57:15)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 1/3/2020 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Christmas and New Year program with Pita and Tagisia( 0:55:59)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 12/20/2019 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Measles in Samoa ( 0:56:41)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family" with Pita and Tagasia
Published: 12/13/2019 3:00:00 PM