0:00 / 0:00

Fa'atauaina o Aiga

Episode Playlist
Fa'atauaina o Aiga - 26 November( 0:53:10)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 11/26/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 19 November( 0:55:15)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 11/19/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 12 Nov( 0:56:39)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 11/12/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - Compassion, what is and is not( 0:55:18)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 11/5/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga- 29 Oct( 0:55:49)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 10/29/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 22 October( 0:57:36)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 10/22/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 15 October( 0:56:2)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 10/15/2021 3:34:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 8 October( 0:56:37)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 10/8/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 1 October( 0:56:14)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 10/1/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 17 Sept( 0:56:15)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 9/17/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 10 Sept( 0:55:49)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 9/10/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 3 Sept( 0:54:35)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 9/3/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 27 Aug( 0:54:57)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 8/27/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 20 Aug( 0:57:19)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 8/20/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 16 July( 0:56:57)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 7/16/2021 12:47:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 9 July( 0:53:10)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 7/9/2021 12:14:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 2 July( 0:56:23)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 7/2/2021 4:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 18 June( 0:53:49)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 6/18/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 11 June( 0:56:17)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 6/11/2021 3:00:00 PM
Fa'atauaina o Aiga - 4 June( 0:57:22)       
Episode Information
"Faatauaina o Aiga" or in English "Focus on the Family"
Published: 6/4/2021 3:00:00 PM